Okuma ger plats för digitalisering och automation

EMO Hannover 2019

Okuma, representerat i Sverige av Stenbergs, tillhandahåller lösningar för digitala produktionsprocesser och automatisering för metallbearbetningsindustrin. Vid årets EMO i Hannover (16-21 september 2019, hall 27 / D26) presenterar vi som branschens enda enskilda leverantör för egna helhetslösningar för processplanering, anslutning och produktionsanalys. I kombination med Okuma-maskinverktyg erbjuder dessa Smart Factory-lösningar ett betydande mervärde och representerar ett viktigt steg mot omfattande automatisering.

Okuma erbjuder avancerade automatiseringslösningar som STANDROID för företag i olika storlekar © Okuma

Okuma-styrsystemet OSP-P300A underlättar tillverkningen och möjliggör helt digitaliserade processer. © Okuma

Som ledande inom digitalisering använder Okuma ”Smart Factory Solution” i sina egna fabriker. © Okuma

Genom att visualisera tillverkningsmiljön kan tillverkarna optimera sina produktionsprocesser. © Okuma

Smart Factory kunskapen utvecklas

Med att den tredje IoT-baserad ”Dream Site” fabriken öppnar utökar Okuma sin Smart Factory-kunskap. Okuma-konceptet för IoT bygger på den senaste tekniska utvecklingen och kombinerar big data, artificiell intelligens och intelligenta produktionsprocesser. Detta gäller för Smart Factory-teknologier och automatiseringslösningar. Okuma presenterar alla dessa nya utvecklingar vid årets EMO i Hannover.

Digitalisering från starten

För Okuma börjar digitaliseringen långt innan själva bearbetningen sker. Okumateknologin 3D Virtual Monitor låter tillverkare simulera och testa hela bearbetningsprocessen i förväg. För en otrolig exakt simulering av maskinen utgår 3D Virtual Monitor direkt på konstruktionsdata. Detta undviker programmeringsfel och att installationstider förkortas avsevärt. Ytterligare fördelar är säkra avskiljningsoperationer och tillförlitliga överlämningar av arbetsstycket.

Förenklad anslutning

Okuma-programvaran Connect Plan erbjuder värdefulla realtidsuppdateringar av alla maskiner i tillverkningsprocessen oavsett var de är placerade. Denna realtidsinformation kan användas för att analysera och optimera användningen av hela anläggningen. Till och med maskinverktyg från tredjepartsleverantörer kan integreras i detta system. För spårbarhet kopplar Connect Plan varje individuell enhet till tillverkningsdata och mätresultat för varje maskin som är involverad. Om problem uppstår kan de enkelt identifieras och lösas så att produktionen kan fortsätta med högre kvalitet och mer säkerhet än tidigare. Processdata kan också användas för att planera och förutsäga underhållsintervall. I EMO-montern kommer Okuma att ansluta alla maskinverktyg via Connect Plan, så att besökare kan uppleva potentialen med datadriven anläggningsoptimering.

Intelligent styrsystem möjliggör digitalisering

Hörnstenen av digitaliseringen är Okuma intelligent control, som Okuma utvecklar och tillverkar själva som branschens enda kompletta leverantör. Den avancerade OSP-P300A är perfekt skräddarsydd efter CNC-maskinerna och en delad databas säkerställer en ökning i effektivitet. Data som matas in i ett område av styrsystemet kan delas automatiskt. Detta gör det möjligt för användare att undvika onödiga inmatningar och att ställtider förkortas. Tack vare styrsystemets öppna Windows-arkitektur kan alla Okuma-maskiner enkelt integreras i befintliga tillverkningsmiljöer.

Nyckeln till helautomatisk tillverkning

Komplex fabriksautomation är beroende av modern robotteknik. Men automatisering får betydelse också för små och medelstora företag. Okuma erbjuder effektiva automatiseringslösningar för olika behov. Vid årets EMO Hannover kommer två nya automationstekniker att presenteras. De är överlägsna konventionella robotar på många sätt. ARMROID är en robotarm integrerad i maskinen. Detta öppnar helt nya möjligheter för bearbetningsprocessen och gör automatisering tillgänglig för små företag. Den andra lösningen är STANDROID som erbjuder en robotarm integrerad i sin egen separata cell. Cellen kan anslutas till en maskin och eftermontering är möjlig. Med dessa lösningar gör Okuma automatisering tillgänglig för företag i olika storlekar.

Okuma Europe GmbH är det tyska försäljnings- och servicekontoret till Okuma Corporation, världsledande inom CNC verktygsmaskiner, grundat 1898 i Nagoya, Japan. Företaget är branschens enda leverantör där CNC-maskin, drivenheter, motorer, enkodrar, spindlar och styrsystem tillverkas ”inhouse”, d.v.s. allt tillverkas av Okuma. Okumas innovativa och pålitliga teknik, i kombination med ett omfattande lokalt servicesnät gör det möjligt för användare att maximera lönsamheten. Okuma borgar för, tillsammans med den branschledande distributionskedjan, kvalitet, produktivitet och effektivitet, vilket ger kunden möjligheter och möjliggör konkurrensfördelar i dagens krävande tillverkningsklimat. För mer information, besök www.okuma.eu.

Press contact for the Okuma brand

To offer advertising space please contact:

AzetPR – International Public Relations

Consulting / Editorial Services

Tobias Plöger

Wrangelstraße 111

20253 Hamburg, Germany

Tel.: +49 40 4132 70-23

www.azetpr.com | ploeger@azetpr.com 

 

Contact:

Okuma Europe GmbH

Marketing Department

Anja von Schroeter

Europark Fichtenhain A20

47807 Krefeld, Germany

Tel.: +49 2151 374-0 | Fax: +49 2151 374-100

www.okuma.eu | marketing@okuma.eu

7640 Characters, including blank spaces.